Uzun zamandır merakla beklenen Yeni KEY ödemeleri listesi Yayımlandı.
Yeni key ödemeleri listesi 2013
Emlak Konut Gayrikenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin hazırladığı Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahipleri listesine sgkbilgileri.com’dan KEY adresine giriş yaparak ulaşılabileceksizniz..
Ödemelerde TC kimlik numarasının ibrazı zorunluluğu bulunuyor.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin KEY listelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

key ödemeleri 2013

Key Ödemeleri Sorgulama Sayfası ve Detaylar İçin Tıklayın..!

Buna göre, 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73’üncü maddesi ile eklenen hükme göre tespit edilen hak sahipleri listesine key ödemeleri adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
Key nedir?
Konut Edindirme Yardımı. Turgut Özal hükümeti döneminde yürürlüğe giren, çalışanların ücretlerinden belli bir oranda paranın kesilmesiyle işleyen vergidir. Amaç, toplanan bu paraların konut edindirme fonuna devredilip çalışanların emekliliklerinde kolayca ev sahibi olmasıdır.
Kanunun uygulanmasında taraflar kimlerdir?
*Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini, ifade eder.
*EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini, ifade eder.
*Hak sahibi:
*SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
Hak sahibi kimdir?
*Hak sahibi:
Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ila 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları ile 1/1/1987 ila 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçılarını, ifade eder.