işçi hakları nelerdir 2012 2013

işçi hakları nelerdir 2012 2013, Tüm bilmek istedikleriniz soru cevap şeklinde burada.

İşyeri devrine çalışma hayatında sıkça rastlanıyor. İşyeri devirleri işyerinde çalışanları doğrudan etkiliyebiliyor. Okuyucularım, işyeri devrinde haklarını nasıl alabileceklerini ve işyeri devri olarak kabul edilen durumların neler olduğunu soruyorlar. Bu yazımda işyeri devri ile ilgili okuyucularımdan gelen soruları birleştirerek cevaplayacağım.

İŞYERİ DEVRİ
Soru:İşyeri devri nedir?
Cevap: Devir, işyeri veya işyerinin bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredilmesidir. Hukuki işlemden kasıt işyeri devri ile ilgili satış vb. sözleşmenin yapılmış olmasıdır. İşyeri devri sözlü olarak yapılmış olsa bile geçerlidir.

NASIL OLUYOR?
Soru:İşyeri devri olarak kabul edilmeyen haller nelerdir?
Cevap: İflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri işyeri devri olarak kabul edilmiyor.

LOGO VE MARKANIN DEVRİ
Soru: Basın İş Kanununa tabi işyerlerinde logo ve marka gibi unsurların devri işyeri devri sayılır mı?
Cevap:5953 sayılı Basın İş Kanununa tabi işyerlerinde logo ve marka gibi unsurların devri işyeri devri sayılıyor. Yargıtay kararlarıda bu yöndedir.

ŞAHIS İŞYERİNİN ŞİRKETE DEVRİ
Soru: Gerçek kişi tarafından işletilen işyeri, ortakları aynı olan şirkete devredilirse bu devir kabul edilir mi?
Cevap: İşyerinin şahıstan şirkete devride işyeri devri olarak kabul ediliyor. Aynı şekilde işyerinin şirketten şahsa devride işyeri devri olarak kabul ediliyor.

ŞİRKET DEVRİNDE İŞÇİ ONAYI
Soru: Şirket devirlerinde işçinin onayı gerekiyor mu?
Cevap: İşçinin onay vermesi Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bir düzenlemedir.
Şirket devirlerinde işçinin devre onay vermesi gerekiyor. Onay vermediği zaman bildirim süresi sonunda işyerinden işçi ayrılabilir.

DEVRE ONAY VERMEZSE
Soru: Şirket devrinde devre onay vermeyen işçi tazminat alabilir mi?
Cevap:Şirket devrinde işçi şirket devrine onay vermeyerek işten ayrılırsa tazminat alamaz. İşçi onay vermemekle işten kendi isteği ile çıkmış oluyor. Burada işverenin iş sözleşmesini sona erdirme ile ilgili bir iradesi bulunmuyor.

İŞYERİ DEVRİNİN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ
Soru:İşyeri devri iş sözleşmesini nasıl etkiler?
Cevap: İşyeri veya bir bölümünün devrinde işveren tarafı değişmektedir. Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

DEVRİ İŞÇİ YÖNÜNDEN İŞTEN AYRILMA SEBEBİ OLUR MU?
Soru:İşyeri devredilen işçi iş sözleşmesini fesh edebilir mi?
Cevap: Devredilen işyerinde çalışan işçiler, işyerini devralan işverenin sevk ve idaresinde çalışmaya devam ederler. İşyerinin devri işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Dolayısı ile işçiler biz iş sözleşmesini eski işverenle yaptık yeni işverenle sözleşme yapmadığımız için iş sözleşmemizi fesh ediyoruz diyemezler. İşçilerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

İŞYERİNİ DEVİR ALAN İŞVEREN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?
Soru:İşyeri devrinde işverenlerin işçilerle yapılmış iş sözleşmesiyle bağlı mıdır?
Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

İŞYERİ DEVRİ İŞÇİNİN KIDEMİNİ ETKİLER Mİ?
Soru:işyeri devrinin işçilerin kıdemlerine etkisi var mı?
Cevap:Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Örneğin bir işçi devreden işverenin yanında 4 yıl devralan işverenin yanında da 3 yıl çalışmışsa bu işçinin yıllık izin hakkının hesaplanması işyerindeki toplam çalışması olan 3+4=7 yıl üzerinden hesap edilecektir. Devirde eski ve yeni işverenin sorumluluğu

SORUMLULUK SÜRESİ NE KADAR?
Soru:İşyerini devreden ve devreden işverenin sorumluluk süresi ne kadardır?
Cevap:İşyerini devreden işverenin sorumluluğu iki yıl ile sınırlıdır. Bu iki yıllık sorumluluk devralan işvereni de kapsamakta, ancak iki yıllık süreden sonra işçilerin bütün haklarından devralan işveren sorumludur.

Arif Temir5 Yorum Yapılmış.

 1. Ahmet KARAKOÇ diyor ki:

  Merhaba ben 02/07/2012 den beri uyum gıda loıjstık deposunda çalışmaktayım, depo kapanıyor 28 günlük ıhbar süremiz hazırlandı. yakşık 7 aydır çalışmaktayım tazminat vermiyorlar ne yapmam gerekir ?

 2. Mesut kas diyor ki:

  B
  e
  n 4 senedn berı sigortalı çalışıyorum ayın 30nda ısi bırakıyom ne gbı haklarım vardr

 3. barış diyor ki:

  3 yıl bir şirkette güvenlik olarak çalıştım 2 yıl 12 saat çalıştırıldım mesayi ücretlerini istediğimde vereceğiz deyip oyalayıb durdular sora birgün yineistedim kapıyı göster diler.3 yıliçinde resmi ve bayram tatillerini vermediler.bende avukat aracılığı ile noterden iş sözleşmesini terk taraflı fes eddigime dair ihbar çektim.ihbar ellerine geçince işi hemen bıraktım.mahkemeye vereceğim.kıdem tazminatımı mesai paralarımı alabilirmiyim acaba bilgi verirseniz sevinirim.

 4. mehmet diyor ki:

  5 aydır bi yerde çalışıyorumişten cıkarıldım hakalarım nelerdir

 5. Anonim diyor ki:

  Huseyin diyorki 3yıl 3ay ozel sektorde calısilirimdımbana girdi cikti yaptilar ne kadar tazminat alab